ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240708947; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Anunţuri Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Greci: Anunţuri Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Anunt sedinta ordinara Cons. Local 2012 7 Lazar Stanciu Secretar UAT 134212680013-07-2012
2 Sedinta ordinara a Consiliului local Greci 2012 8 Lazar Stanciu Secretar UAT 134489160014-08-2012
3 Anunt sedinta ordinara Consiliul Local Greci 2012 9 Lazar Stanciu Secretar UAT 134757000014-09-2012
4 Sedinta de indata a Cons. Local Greci 2012 9 Lazar Stanciu Secretar UAT 134877960028-09-2012
5 Sedinta ordinara a Cons. Local Greci 2012 10 Lazar Stanciu Secretar UAT 134938440005-10-2012
6 Sedinta extraordinara a Consiliului local Greci 2012 10 Lazar Stanciu Secretar UAT 135059400019-10-2012
7 Sedinta ordinara a Cons. Local Greci 2012 11 Lazar Stanciu Secretar UAT 135353520022-11-2012
8 Sedinta extraordinara a Consiliului local Greci 2012 12 Lazar Stanciu Secretar UAT 135569520017-12-2012
9 Sedinta ordinara a Cons. Local Greci 2013 1 Lazar Stanciu Secretar UAT 135785520011-01-2013
10 Sedinta extraordinara a Cons. Local Greci 2013 1 Lazar Stanciu Secretar UAT 135828720016-01-2013
11 Sedinta extraordinara a Consiliului local Greci 2013 2 Lazar Stanciu Secretar UAT 136070640013-02-2013
12 Sedinta ordinara a Cons. Local Greci 2013 3 Lazar Stanciu Secretar UAT 136416240025-03-2013
13 Sedinta extraordinara a Consiliului local Greci 2013 4 Lazar Stanciu Secretar UAT 136450800029-03-2013
14 Sedinta ordinara a Cons. Local Greci 2013 5 Lazar Stanciu Secretar UAT 136873800017-05-2013
15 Anunt sedinta ordinara a Consiliului local al com. Greci 2013 6 Lazar Stanciu Secretar UAT 137037960005-06-2013
16 se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de : 08.07.2013, orele 16,00, la PRIMĂRIA COM. GRECI 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137297160005-07-2013
17 ANUNT Sedinta ordinara a Cons. Local Greci - 29.07.2013, orele 16,00 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137469960025-07-2013
18 ANUNT SEDINTA ORDINARĂ A CONS. LOCAL GRECI pe data de : 29.08.2013, orele 16,00, la PRIMĂRIA COM. GRECI 2013 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137729160024-08-2013
19 Sedinta Ordinara Consiliul Local: In conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de : 26.09.2013, orele 16,00 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137988360023-09-2013
20 Se convoacã membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de : 31.10.2013, orele 16,00, la PRIMÃRIA COM. GRECI pentru a participa la Sedinþa ordinara a Cons. Local Greci, care are urmãtoarea ordine de zi 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138282120027-10-2013
21 Anunt Sedinta ordinară a Cons. Local Greci pe data de: 20.11.2013, orele 16,00, la PRIMĂRIA COM. GRECI 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138446640015-11-2013
22 se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de : 29.11.2013, orele 15,00, la PRIMĂRIA COM. GRECI 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138541680026-11-2013
23 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de : 17.12.2013, orele 15,00 Sedinta Ordinara 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138688560013-12-2013
24 se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 31.01.2014, orele 15,00, la PRlMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta extraordinara a Cons. Local Greci 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139068720026-01-2014
25 Anunt Sedinta Ordinara Consiliul Local Greci... in data de 21.02.2014... ora 16:00 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139258800017-02-2014
26 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de : 07.03.2014, orele 17,00, la PRIMĂRIA COM. GRECI pentru a participa la şedinţa ordinara a Cons. Local Greci 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139388400004-03-2014
27 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de : 09.04.2014, orele 16,00, la PRIMĂRIA COM. GRECI pentru a participa la şedinţa ordinara a Cons. Local Greci 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139681800007-04-2014
28 Se convoacă in şedinţa extraordinara Consiliul local al com. Greci, jud. Tulcea, şedinţa care va avea loc pe data de: 28.04.2014, orele 16,00, la sediul Primăriei com. Greci 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139854600027-04-2014
29 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, judo Tulcea, pe data de : 28.05.2014, orele 16,00, la PRIMARrA COM. GRECI 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140087880024-05-2014
30 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de : 23.06.2014, orele 16,00, la PRIMĂRIA COM. GRECI 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140312520019-06-2014
31 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud Tulcea, pe data de: 25.07.2014, orele 16,00, la PRIMARIA COM. GRECI 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140589000021-07-2014
32 Se convoaca rnernbrii consiliului local al cornunei Greci, jud. Tulecea, pe data de 26.08.2014, orele 16:00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru sedinta ordinara 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140865480022-08-2014
33 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 29.09.2014, orele 16,00 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141150600024-09-2014
34 Convocarea membrilor consiliului local al comunei Greci pe data de 05.12.2014, orele 14:00 la Primăria Comunei Greci pentru sedinta extraordinara 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141755760003-12-2014
35 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud Tulcea, pe data de: 12.12.2014, orele 15.00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta extraordinara 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141816240010-12-2014
36 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 18.12.2014, orele 14.00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta ordinara 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
37 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 09.01.2015, orele 14.00 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
38 Se convoaca Consiliul Local al comunei Greci , jud. Tulcea, din initiativa Primarului com. Greci, pe data de: 11.02.2015, orele 14,00 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142317360006-02-2015
39 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 19.03.2015, orele 14.00, la PRIMĂRIA COM. GRECI 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142637040015-03-2015
40 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 28.04.2015, orele 14.00, 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143008200027-04-2015
41 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 13.05.2015, orele 14.00 - sedinta extraordinara 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143137800012-05-2015
42 Ce convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud Tulcea, pe data de: 28.05.2015, orele 16,00, 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143250120025-05-2015
43 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 25.06.2015, orele 16.00, la PRIMĂRIA COM. GRECI 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143500680023-06-2015
44 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 21.07.2015, orele 16,00 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143699400016-07-2015
45 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 28.08.2015, orele 14:00 la PRIMARIA COM. GRECI 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144036360024-08-2015
46 se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 23.10.2015, orele 16,00 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
47 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 24.11.2015, orele 14,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa Ia sedinta ordinara a Cons. Local Greci 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144788400019-11-2015
48 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, judo Tulcea, pe data de: 22.12.2015, orele 14,00 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145021680016-12-2015
49 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 07.01.2016, orele 15,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la şedinţa extraordtnară 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145194480005-01-2016
50 se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 16.01.2016, orele 17 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145272240014-01-2016
51 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 28.01.2016, orele 15,00, la PRIMARIA COM. GRECI 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
52 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 29.02.2016, orele 15,00 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145635120025-02-2016
53 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 30.03.2016, orele 15,00 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
54 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de 25.04.2016, orele 14,00, pentru a participa la sedinta ordinara 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146109960020-04-2016
55 Se convoaca membrii -declarati alesi ai Consiliului Local al Comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 21.06.2016 ora 13:00 la sedinta de constituire 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146611080017-06-2016
56 Se convoacă membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 11.08.2016, ore Ie 14,00, şedinta ordinara a Consiliului Local Greci 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147034440005-08-2016
57 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 14.09.2016, orele 15,00 - sedinta ordinara 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147328200008-09-2016
58 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 21.09.2016, orele 14,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta extraordinara a Cons. Local Greci 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147431880020-09-2016
59 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 18.10.2016, orele 14,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta ordinara 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
60 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 17.11.2016, orele 16,00 - sedinta extraordinara 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147924720016-11-2016
61 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud Tulcea, pe data de: 28.11.2016, orele 15,00 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147985200023-11-2016
62 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud Tulcea, pe data de: 15.12.2016, orele 15,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta ordinara a Cons. Local Greci, 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148123440009-12-2016
63 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, judo Tulcea, pe data de: 06.01.2017, orele 8,30 - sedinta extraordinara 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148356720005-01-2017
64 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 31.01.2017, orele 15,00 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148538160026-01-2017
65 se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 22.02.2017, orele 8,00 - sedinta extraordinara 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148762800021-02-2017
66 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 28.02.2017, orele 15,00 - sedinta extraordinara 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148780080023-02-2017
67 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 23.03.2017, orele 15,00 - sedinta ordinara 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
68 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 29.03.2017, orele 8.30 - sedinta extraordinara 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149056200027-03-2017
69 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 13.04.2017, orele 8,30 - sedinta extraordinara 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149194440012-04-2017
70 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud Tulcea, pe data de: 26-04-2017, orele 14.00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta extraordinara a Cons. Local Greci, 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149272200021-04-2017
71 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 29.05.2017, orele 11 - sedinta ordinara 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149557320024-05-2017
72 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 09.06.2017, ora 8 - sedinta ordinara 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149678280007-06-2017
73 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 19.06.2017, ora 8 - sedinta extrordinara 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149756040016-06-2017
74 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 28 06.2017, orele 15,00 - sedinta ordinara 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
75 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 25 07.2017, orele 14,00 - sedinta extraordinara 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150049800020-07-2017
76 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 29 08.2017, sedinta ordinara 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150352200024-08-2017
77 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 07 09.2017, ora 8:00 sedinta extraordinara 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150464520006-09-2017
78 Se convoacă consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 26.09.2017, orele 15:00, pentru a participa la şedinţă ordinară 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150602760022-09-2017
79 Se convoacă consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 30.10.2017, orele 15:00, pentru a participa la şedinţă ordinară 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150887880025-10-2017
80 Se convoacă consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 09.11.2017, orele 08:00, pentru a participa la şedinţă extraordinară 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150991920006-11-2017
81 Se convoacă consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 28.11.2017, orele 15:00, pentru a participa la şedinţă ordinară 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151130160022-11-2017
82 Se convoacă consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 11.12.2017, orele 15:00, pentru a participa la şedinţă ordinară 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151242480005-12-2017
83 Se convoacă consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 19.12.2017, orele 08:00, pentru a participa la şedinţă extraordinară 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151320240014-12-2017
84 se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 08.01.2018, orele 8,30, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta extraordinara 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
85 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 30.01.2018, orele 15:00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta ordinara 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151691760026-01-2018
86 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 12-02-2018, orele 15:00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta ordinara 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151778160005-02-2018
87 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 05-03-2018, orele 15:00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta extraordinara 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151985520001-03-2018
88 Se convoaca membrii consiliul local al comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 29-03-2018, orele 15:00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta ordinara 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152175600023-03-2018
89 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 16.04.2018, orele 8,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152356680013-04-2018
90 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 24.04.2018, orele 15,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152417160020-04-2018
91 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 15.05.2018, orele 15,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152581320009-05-2018
92 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de: 27-06-2018, orele 15,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152952840021-06-2018
93 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:03-07-2018, orele 08,00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă de îndată 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153047880002-07-2018
94 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:17-09-2018, orele15, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153713160017-09-2018
95 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:25-09-2018, orele15, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153730440019-09-2018
96 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:17-10-2018, orele 8, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153946440014-10-2018
97 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:01-12-2018, orele 10, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă solemnă 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154335600028-11-2018
98 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:19-12-2018, orele 16-30, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154499760017-12-2018
99 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:16-01-2019, orele 08-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154741680014-01-2019
100 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:30-01-2019, orele 15-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154836720025-01-2019
101 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:26-02-2019, orele 15-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155070000021-02-2019
102 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:22-02-2019, orele 08-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155311920021-03-2019
103 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:28-03-2019, orele 15-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155346480025-03-2019
104 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:04-04-2019, orele 15-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155381040029-03-2019
105 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:16-04-2019, orele 10-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă de îndată 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155536200016-04-2019
106 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:22-04-2019, orele 08-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155562120019-04-2019
107 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:30-05-2019, orele 15-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155864520024-05-2019
108 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:06-06-2019, orele 15-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155925000031-05-2019
109 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:14-06-2019, orele 8-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2019 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156020040011-06-2019
110 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:17-07-2019, orele 15-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă ordinară 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156279240011-07-2019
111 Se convoacă membrii consiliul local aI comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:23-08-2019, orele 08-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156624840020-08-2019
112 Anunt sedinta ordinara pe data de: 26.09.2019, orele 15,00, la PRIMARIA COM. GRECI 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156866760017-09-2019
113 Anunt sedinta ordinara pe data de: 23.10.2019, orele 15,00, la PRIMARIA COM. GRECI 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157125960017-10-2019
114 DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA ORDINARA CL GRECI in data de 23-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157125960017-10-2019
115 CONVOCARE SEDINTA ORDINARA CL GRECI in data de 28-11-2019 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157437360022-11-2019
116 Se convoacă membrii consiliul local ai comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:09-12-2019, orele 08-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinţă extraordinară 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157549680005-12-2019
117 Se convoaca membrii consiliul local ai comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:12-12-2019, orele 15-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta ordinara 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157575600008-12-2019
118 Se convoaca membrii consiliul local ai comunei Greci, jud. Tulcea, pe data de:09-01-2020, orele 08-00, la PRIMARIA COM. GRECI pentru a participa la sedinta extraordinara 2020 01 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157834800007-01-2020
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate