ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240708947; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Greci: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 DP NR 8 DIN 2019 CONVOCARE CONSILIU LOCAL GRECI 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154741680014-01-2019
2 DP NR. 4 CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL GRECI 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154741680014-01-2019
3 DP NR. 2 DIN 2019 DELEGARE ATRIBUȚII VICEPRIMAR 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154655280004-01-2019
4 DP NR. 36 DIN 2019 DESEMNARE REPREZENTANT PRIMARIE IN CONSILIU ADMINISTRATIE SCOALA 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155018160015-02-2019
5 DP NR. 37 DIN 2019 CONVOCAE ȘEDINTĂ CONSILIU LOCAL GRECI 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155061360020-02-2019
6 DP NR. 48 DIN 2019 ACTUALIZARE PROGRAM ANUAL DE ACHIZITII 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155165040004-03-2019
7 DP NR. 51 DIN 2019 DESEMNARE DIRIGINTE DE SANTIER 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155251440014-03-2019
8 DP NR. 56 CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL GRECI 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155320560022-03-2019
9 DP NR. 67 - Stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155588040022-04-2019
10 DP NR. 163 - Stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156858120016-09-2019
11 DISPOZITIA Nr.158/2019 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile beneficiare ale venitului minim garantat conform Legii 416/2001, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019- martie 2020 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156866760017-09-2019
12 Dispozitia 194-2019 - secretariat si comisie de analiza cereri acordare terenuri pentru construire locuinte 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157056840009-10-2019
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate