ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240575051; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE DESZĂPEZlRE 2016-2017       

fisiere disponibile:
  |-Contract_servicii_deszapezire_2016-2017.PDF


p73-  portal admin, 17-11-2016   
 

Decizie etapa de incadrare - modernizare strazi       

fisiere disponibile:
  |-DECIZIE_ETAPA_DE_INCADRARE_APM.PDF


p180-  portal admin, 21-07-2016   
 

Anunt - solicitare acord de mediu       UAT COMUNA GRECI anunta publicul interesat, asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Extindere sistem de alimentare cu apa si retea de canalizare comuna Greci, judetul Tu!cea-.

fisiere disponibile:
  |-anunt APM.pdf


p195-  portal admin, 16-09-2016   
 

Anunt - depunere solicitare emitere acordu de mediu       UAT COMUNA GRECI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Extindere sistem de alimentare cu apa si retea de canalizare comuna Greci, judetul Tulcea-

fisiere disponibile:
  |-PUBLICARE ANUNT solicitare emitere acord de mediu.pdf


p198-  portal admin, 22-09-2016   
 

Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare       referitor proiect Extindere sistem de alimentare cu apă şi reţea de canalizare comuna Greci, judeţul Tulcea

fisiere disponibile:
  |-anunt_public_decizia_de_incadrare.pdf


p209-  portal admin, 04-10-2016   
 

Anunţ - luarea deciziei etapei de încadrare       Luarea deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul - Extindere sistem de alimentare cu apa şi reţea de canalizare pe str. Granitului, comuna Greci, judeţul Tulcea.

fisiere disponibile:
  |-anunt str Granitului.pdf


p211-  portal admin, 06-10-2016   
 

ANUNŢ - FINANŢARE CULTELOR RELIGIOASE       ANUNŢ DE PARTICIPARE PRIVIND ATRIBUlREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ. A CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DE LEGE, CARE ÎŞi DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN COMUNA GRECI, JUD.TULCEA

fisiere disponibile:
  |-Anunt_de_participare_finantare_culte_religioase.PDF


p225-  portal admin, 09-11-2016   
 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ - DOMENIUL CULTE RELIGIOASEI       

fisiere disponibile:
  |-Anunt_de_atribuire_contracte.PDF


p235-  portal admin, 28-11-2016   
 

Proiect de HOTĂRÂRE din 18.10.2016 privind aprobarea procedurilor in vederea vânzării unor terenuri din intravilanul comunei Greci       Se aproba vanzarea prin licitatie publica cu oferta inchisa a unor terenuri din domeniul privat al UAT comuna Greci, terenuri situate in intravilanul comunei Greci, intabulate in Cartea funciară cu nr.31795-31797, după cum urmează:

fisiere disponibile:
  |-documentatie licitatie vanzare teren.pdf
  |-schite_terenuri.PDF


p858-  portal admin, 14-10-2016    

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2016 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate